Mitä on hakukoneoptimointi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Hakukoneoptimoinnilla on yli 20 vuoden historia. Termin ensimmäiset ilmentymiset voidaan ajoittaa 1990-luvun puoliväliin, pian sen jälkeen kun hakukoneet ilmestyivät internetiin, ja on siis iältään lähes yhtä vanha kuin moderni internet itsessään. Tästä huolimatta useimmat kuulevat hakukoneoptimoinnista ensimmäisen kerran oman yrityksensä markkinointiosaajilta, digimarkkinointitoimistolta, tai alaan perehtyneiltä tuttavilta omien verkostojensa kautta. Ja termin kuultuaan ihmiset tapaavat kysyä saman kysymyksen: "Niin mikä?"
Aloittelijan opas hakukoneoptimointiin

Mikä SEO?

Hakukoneoptimointi, eli SEO (Search Engine Optimization), on luonnollisen verkkoliikenteen hankkimista verkkosivuille hakukoneiden kautta. Optimoinnin tavoitteena on päästä sijoittumaan hakukoneissa, kuten Googlessa, tulosten kärkeen halutuilla hakusanoilla, ns. keywordeilla. Keywordit vaihtelevat yrityksestä toiseen, mutta yleensä ne ovat yrityksen toimintaa kuvaavia sanoja ja hakutermejä, kuten “parturi-kampaaja helsinki” tai “kattoremontti”.

Käytössä olevat optimointikeinot voidaan karkeasti jakaa kahtia oman sivuston sisäiseen muovaamiseen, eli on-page optimointiin, sekä sivuston ulkopuoliseen verkottumiseen, off-page optimointiin. Sivuston sisäisellä optimoinnilla parannellaan muun muassa nettisivujen teknisiä ominaisuuksia sekä sisällön määrää ja laatua. Ulkoinen optimointi puolestaan keskittyy näkyvyyteen muualla kuin yrityksen varsinaisilla verkkosivuilla.

Optimoinnin suurin hyöty sivuston omistajalle on kasvava ilmainen verkkoliikenne, josta pyritään luomaan asiakkuuksia ja liiketoimintaa. Siispä kaikki verkossa toimivat yritykset voivat teoriassa hyötyä hakukoneoptimoinnista. Hyödylle on kuitenkin edellytyksensä ja rajansa.

Miksi yrityksesi hakukoneoptimointi tulee epäonnistumaan?

Verkkosivujen sisäiset ongelmat

Verkkosivuilla voi olla lukuisia kipukohtia, jotka vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen. Tällaisia ovat mm. sivuston ulkonäkö, sisältö, nopeus, sekä käyttäjän polku verkkosivustolla.

Vanhat nettisivut

Nettiä käyttävien ihmisten odotukset verkkosivujen ulkonäköön ovat kasvaneet tasaiseti teknologisen kehityksen mukana. Suosituimmat ja käytetyimmät verkkosivut kehittyvät ja uudistuvat jatkuvasti, ja pitävät ilmeensä modernina tehden pieniä muutoksia ulkoasuun useita kertoja kuukaudessa. Ja tämä luo pohjaa ihmisten odotuksille myös muita nettisivuja kohtaan.

Pienemmillä yrityksillä jatkuva verkkosivujen uudistaminen ei ole yleensä tarpeellista, eikä monilla löydy moiseen vaadittavia resurssejakaan. Usein riittää kun verkkosivut ovat toimivat ja riittävän modernin näköiset, eli muutaman vuoden sisällä päivitetyt. Mutta vaikka sivustoja ei tarvisi uudistaa yhtenään, tilanne päätyy helposti toiseen ääripäähän, jossa sivustot ovat vuosia koskemattomina. Ja ennen pitkää sivun ulkoasu on jäänyt niin pahasti ajasta jälkeen, että se näyttää käyttäjistä luotaantyöntävältä.

Sivuston ulkonäön vaikutus hakukoneoptimointiin on looginen. Etenkin kun sivuille on asennettu hakukoneen työkaluja, kuten Googlen tapauksessa Google Analytics, pystyy hakukone seuraamaan käyttäjän toimia haun jälkeen kohdesivustolla. Kun käyttäjä päätyy haun kautta sivustolle joka ei vastaa laatuodotuksiin, käyttäjä poistuu herkästi sivustolta, palaa ehkä takaisin hakuun ja ottaa seuraavan vaihtoehdon.

Kun tätä tapahtuu yhdellä sivustolla riittävän usein ja säännöllisesti, hakukone ymmärtää ettei sivustoa kannata tarjota kyseisellä hakusanalla kovinkaan korkealla sijoituksella.

Voit ajatella asian myös näin: kysyt tietä kaupungin parhaaseen ravintolaan. Sinulle neuvotaan reitti, ja kun noudatat ohjeita, päädytkin tunkkaiseen kuppilaan kaatopaikan kupeessa. Paitsi ettet löytänyt haluamaasi ja jätät luultavimmin menemättä kyseiseen paikkaan, et myöskään pian enää luota neuvoja antaneen tahon arviointikykyyn.

Google haluaa olla luotettava ongelmanratkaisija, ja siksi käyttäjäsignaalit ovat sille vahva Googlelle hakukoneoptimoinnin tekijä.

Verkkosivujen hitaus ja heikko sisältö

Sama ilmiö tapahtuu sivuston sisällön sekä nopeuden kanssa. Nämä eivät aina ole suoranaisesti optimointiin liittyviä ongelmia, mutta vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Sivusto on sisällöltään laiha tai epärelevantti hakuun nähden, tai latautuminen on aivan liian hidasta. Lopputulos on verrattavissa edelliseen esimerkkiin. Käyttäjä ei löytänyt etsimäänsä tai ei jaksa odotella sivuston latautumista, ja poistuu paikalta hetkessä. Ja Google ymmärtää ettei sivustoa enää kannata tarjota käytetyn hakusanan tuloksissa.

Kun sivuston kokemus ei vastaa käyttäjän odotuksia edellisten syiden takia, se näkyy hakukonesijoituksessa haitarimaisena liikehdintänä. Nousun jälkeen tapahtuu lasku entisille sijoille. Tämä on helposti havaittavissa niin SERPissä kuin ammattilaisten käyttämissä työkaluissa. Tällaiseen tilanteeseen on sinänsä helppo tarttua, kunhan ymmärtää sijoituksen laskun johtuvan muista kuin optimoinnillisista ongelmista.

Mutta kun ongelmat ovat sivuston funnelissa, ongelma muuttaa muotoaan.

Funnelointi, eli asiakkaan ohjaaminen suppiloon.

Kun käyttäjä saapuu sivuille, joiden ulkonäkö, nopeus ja sisältö vastaa odotuksia, alkaa käyttäjän sessio. Riippuen sivuston tarkoituksesta hyvä käyttäjä viipyy sivustolla minuuteista useisiin tunteihin kerrallaan. Vaikka käyttösession pituus olisi jo hyvällä tasolla, se ei itsessään tuo enempää rahaa yritykselle kuin välittömästi poistuvat käyttäjät. Miksi sitten nämä ihmiset eivät muunnu asiakkaaksi?

Mikäli yrityksen verkkosivujen tarkoitus ei ole myydä tai hankkia liidejä, ei sivuilla ole mitään käytännön hyötyä. Se on pelkkä showroom tai taidenäyttely.

Käyttäjän saapuminen verkkosivuille on ensimmäinen askel kohti sivustolla tapahtuvaa liiketoimintaa. Se on myyntisuppilon alku. Jokaisella sivustolla suppilo näyttää omanlaiselta, mutta periaate kaikissa on yksi ja sama: ohjataan asiakas mahdollisimman lähelle ostoa, parhaimmillaan esimerkiksi verkkokaupassa ostoon asti. Läheskään kaikki sivustot eivät tätä tee.

Mikäli sivuston rakenne on sekava, siitä syntyy labyrintti. Sivuille saapunut käyttäjä etsii ratkaisua ongelmiinsa ja on valmis vastaanottamaan sen, mutta ratkaisu on piilotettu tarpeettomien sivujen ja linkkien syövereihin, labyrintin keskelle. Kukaan ei halua käyttää aikaansa tarpeettomiin etsintäleikkeihin, joten tällaisissa tapauksissa käyttäjät siirtyvät nopeasti kilpaileville sivustoille. Tietysti sivustolla täytyy olla sisältöä sekä käyttäjälle että hakukoneelle pureksittavaksi, mutta se ei saa olla esteenä nopealle yhteydenotolle tai ostolle. Mitä suoremmin sivusto kykenee ohjaamaan käyttäjän kohti ostopäätöstä, sitä paremmin se tarkoituksensa täyttää.

Toisinaan käy jopa niin, että sokkelo ei johda minnekään. Ratkaisua ei yksinkertaisesti anneta. Asiakkaalle ei anneta mahdollisuutta täyttää yhteydenottolomaketta tai ostaa verkkokaupan tuotteita rekisteröitymättä sivustolle.

Tämä on pahimmanlaatuinen ongelma hakukoneoptimoinnille. Työhön palkattu optimoija tekee kaikkensa ja onnistuukin työssään, jolloin käyttäjiä alkaa virrata verkkosivulle hurjalla prosentilla. Kaikki vaikuttaa toimivan, mutta liiketoimintaa ei vain synny. Sen sijaan, että käyttäjät ohjattaisiin suppiloon jota pitkin he luistelevat kohti ostopäätöstä ja ratkaisua, heidät heitetään yksinään keskelle tyhjää labyrinttia.

Hakukoneoptimointi osana liiketoimintastrategiaa

Lukuisat yrittäjät ja yritykset ovat päätyneet ottamaan yritykselleen SEO-palveluita. Joko he ovat ymmärtäneet piilevän arvon hakukonenäkyvyydessä, tai palvelunmyyjä on suoraan luvannut verkkosivukävijöiden kasvua sekä lisääntynyttä myyntiä ja liiketuottoa. Onkin totta, että optimoinnissa on potentiaalia kasvattaa yrityksen toimintaa, mutta usein nämä odotukset ja lupaukset jäävät katteettomiksi.

Suurin syy hakukoneoptimoinnin epäonnistumiselle on, että se nähdään yksittäisenä palveluna, irrallaan yrityksen muusta verkkoliiketoiminnasta ja näkyvyydestä. Tosiasiassa se on vain yksi osa älykästä liiketoimintastrategiaa, eikä itsessään kykene tuottamaan minkäänlaista arvoa. Google-optimoinnilla voidaan ohjailla ihmisten liikehdintää verkossa, se on totta, mutta liikenteen ohjaamisen jälkeen yrityksellä on vielä pitkä matka muuntaa vierailija asiakkaaksi.

Hakukoneoptimointi on aikaa vievää ja haastavaa, vaikka optimoitava sivusto olisi kaikin tavoin erinomaisessa kunnossa. Oikeassa elämässä tällaiset sivustot eivät ole kovinkaan yleisiä. Suurin osa optimointipalveluita hankkivista yrityksistä ymmärtää, että verkkonäkyvyydessä on paljon parantamista, mutta eivät tiedosta ongelmiaan sen pidemmälle.

Kun siis harkitset hakukoneoptimointipalveluiden ostamista yrityksellesi, varmista että sille on olemassa tarvittavat edellytykset.

Mieti ovatko verkkosivusi siinä kunnossa, että ne voivat vastaanottaa ja hyödyntää parhaalla tavalla tulevat potentiaaliset asiakkaat.

Varmista, että tiedät mitä koetat verkkosivuillasi saavuttaa, ja että ne palvelevat sitä käyttötarkoitusta.

Ja viimeiseksi, ota hakukoneoptimointi ja verkkonäkyvyys osaksi isompaa liiketoiminnan strategiaasi. Luo yrityksellesi tarvittaessa oma kokonaisuutensa sähköisestä liiketoiminnasta ja ohjaa tarvittavia resursseja koko strategian rakentamiselle ja ylläpitämiselle, nyt ja tulevaisuudessa.