Aloittelijan opas hakukoneoptimointiin: osa 1 – Mitä hakukoneoptimointi on?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Hakukoneoptimointioppaan ensimmäisessä osassa koetamme päästä sisään SEO-ammattilaisen mentaliteettiin. Tavoitteena on nähdä syvemmälle hakukoneen julkisivun taakse, jotta me voimme ymmärtää Googlen toimintaa ja tavoitteita, ja sitä kautta nostaa haluamiamme sivustoja Googlen tietoisuuteen. Aloitetaan.
Aloittelijan opas hakukoneoptimointiin

Oletko miettinyt, miksi blogillasi on niin vähän kävijöitä, vaikka kirjoitat hyvää sisältöä? Tai ehkä verkkokauppasi ei saa riittävästi kävijöitä huolimatta siitä, että valikoima on laaja, selkeästi rajattu, ja mainostat sivustoasi aktiivisesti. Vai onko yrityksesi verkkosivu kaukana kilpailijoiden perässä hakutuloksissa?

Edellä kuvatut ongelmat ovat yleisiä. Useimmat pienet yritykset taistelevat verkkonäkyvyyden ja asiakashankinnan kanssa tietämättä mitä tehdä asialle. Maailma on täynnä säännöllisesti sisältöä kirjoittavia bloggaajia pyristelemässä saadakseen muutamankin lisälukijan. Ja verkkokauppojen perustamisen helppous sekä lukuisat menestymistarinat ovat johtaneet moniin pieniin ja kuihtuviin kauppapaikkoihin.

Miksi sitten parhaimmat tekijät saavat niin paljon kävijöitä verkkosivuille?

He perustavat toimintansa digitaalisen markkinoinnin strategialle. Ja yksi ratkaisevista taktiikoista lisäliikenteen ja kilpailijoiden voittamiseen on hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimointi (englanniksi SEO, Search Engine Optimization) on kokoelma käytäntöjä, joiden tavoitteena on lisätä luonnollisen liikenteen määrää ja laatua hakukoneesta verkkosivuille. Luonnollisella liikenteellä tarkoitetaan kävijöitä, jotka tulevat sivustolle hakukoneen luonnollisista hakutuloksista maksettujen mainosten sijaan.

Tämä opassarja auttaa sinua ymmärtämään ja oppimaan optimoinnin pääparadigmoja. Aluksi on hyvä koettaa ymmärtää mitä etulinjan ammattilaiset tekevät.

Googlen optimointi: Yritä ymmärtää mitä Google yrittää ymmärtää

Harva hakukoneoptimoija koettaa uransa alussa ymmärtää hakukoneen sielunelämää. Hakukoneoptimointi on laaja ja monimuotoinen digimarkkinoinni strategia, joka on vaikea hallita täysin, mutta antaa tuloksia pienilläkin toimilla. Riittää kun on valmis laittamaan aikaa optimoinnin paradigmojen opetteluun, pääsee harjoittelemaan oikeilla sivustoilla ja jaksaa pysyä jokseenkin mukana alan trendeissä.

Mutta ero ammattilaisen ja Ammattilaisen välillä syntyy laajemman skaalan hahmottamisessa. On täysin eri asia tehdä työtä kuten muutkin, ja tehdä työtä jota muut ryhtyvät kopioimaan. Kovan luokan hakukoneoptimoija ei siis vain kopioi muiden käytäntöjä, vaan tekee hakukoneoptimointitestausta. Toisin sanoen tällainen optimoija pyrkii ymmärtämään, miten Google näkee internetin.

Tavalliselle käyttäjälle Google on vain hakukone, josta löytää helposti netissä esiintyvää tietoa. Hakukoneoptimoijalle Google on paljon enemmän. Se on entiteetti, joka tonkii internettiä, tulkitsee löytämäänsä tietoa ja koettaa rakentaa kuvaa siitä, mikä tieto on ihmisille arvokasta ja mikä ei. Google siis koettaa oppia ymmärtämään meitä ja internettiä. Hakukoneoptimointi on tämän entiteetin auttamista.

Hakukoneoptimoija pyrkii kertomaan Googlelle mahdollisimman kattavasti sen, mistä sivustossa on kyse, ja että sivustolla on arvoa.

Google on jo luonut omat arvokäsityksensä. Sen algoritmit tulkitsevat sivustoja ja niiden pohjalta Google selvittää, mitä ihmiset pitävät arvokkaana.

Me emme pysty muuttamaan Google arvokäsityksiä. Hakukoneilla on jo riittävän kehittyneet algoritmit joilla se pisteyttää sivut (kts. Page Rank). Joten se mitä optimoijan täytyy tehdä, on sovittaa sivusto Google olemassaoleviin laatukriteereihin.

Miten Google ymmärtää arvon?

Keinot joilla Google on luonut arvokäsityksensä ovat hyvin pitkälle samat kuin miten me ihmiset päädymme omiin arvokäsityksiin.

Arvokasta on:

  • Asiat, joita ymmärrämme
  • Asiat, joihin voimme luottaa
  • Asiat, jotka ovat harvinaisia tai erilaisia
  • Asiat, jotka saavat paljon huomiota
  • Asiat, joilla on hyötyä (jotka auttavat meitä saavuttamaan haluamamme)

Googlella on kolme käytäntöä, joilla se tutkii sivustojen arvoa. Se käyttää avukseen “robotteja”, jotka ryömivät sivustoja. Lisäksi Google seuraa liikennettä SERPinsä kautta ja tarkkailee ihmisten käyttäytymistä hakukoneessa. Google myös seuraa käyttäjätoimintaa verkkosivuilla, mikäli sivustolle on asennettuna Googlen työkaluja, kuten Google Analytics tai Tag Manager.

Google Bot

Googlen robotti “ryömii” (englanniksi crawl) internettiä, lukien sivustoja ja sivustolla olevaa dataa. Tietyt datat ovat sille arvokkaampia kuin toiset. Erityisesti neljä asiaa: URLia, metadata, ankkuritekstit ja sisältö, ovat tärkeitä tiedonpalasia, joista Google iteroi siivuston luonnetta, tarkoitusta ja arvoa. Robotti lähettää tarpeelliseksi luokittelemansa tiedot tallennettavaksi Googlen palvelinkeskuksiin. Lopuksi robotti hyödyntää sivustolla olevia linkkejä, siirtyen niitä pitkin seuraaville sivustoille.

Tapa, jolla robotti liikkuu sivustojen välillä on tärkeä tiedonpalanen. Kun uusi sivusto halutaan nostaa Google tietoisuuteen, eli indeksoida, se onnistuu mm. linkittämällä paikasta, joka on jo Googlen tietoisuudessa. Tällaisten pienten tiedonpalasten ymmärtäminen, käytäntöön ottaminen ja skaalaaminen on osa hakukoneoptimoinnin todellista luonnetta.

Liikenne sivustojen välillä

Google seuraa liikennettä eri verkkosivuille. Etenkin Googlen tarkkailun alaisuudessa on liikenne sen omilta sivustoilta, kuten hakukoneesta tai Youtubesta. Lisäksi ei lienee mikään salaisuus, että Google on ostanut, ja luultavasti ostaa vastaisuudessakin, käyttäjätietoja muilta korkean liikenteen sivustoilta, kuten Facebookista tai Twitteristä.

Google arvostaa sivustoja, jotka saavat paljon liikennettä. Ihmisten kiinnostus tiettyä sivustoa kohtaan kertoo, että sillä on arvoa, ja todennäköisemmin Google rankkaa tällaiset sivut korkeammalle hakukoneissa.

Yksi tapa sijoittua paremmin hakukoneissa onkin siis saada lisää liikennettä sivuille. Tämä on hieman paradoksaalista, sillä parhaimpia tapoja saada liikennettä sivuille on sijoittua korkealle hakukoneissa.

Toisaalta, tämä kertoo hyvin hakukoneoptimoinnin kaikenkattavuudesta. Se on yksi osa digimarkkinoinnin strategiaa, mutta lähestulkoon kaikki markkinointistrategiat tukevat hakukoneoptimointia jo pelkästään liikenteen lisäyksellä.

Toiminta verkkosivuilla

Google haluaa tarkkailla ihmisten käyttäytymistä verkkosivuilla samasta syystä miksi se seuraa muuta metriikkaa. Seuraamalla ihmisten käyttäytymistä verkkosivuilla Google kasvattaa ymmärrystään siitä mikä kullakin verkkosivulla on arvokasta.

Analytiikkatyökalujen avulla Google seuraa muun muassa seuraavia datapisteitä:

  • Sivulla käytetty aika
  • Katsotut videot, ja niihin käytetty aika
  • Klikkaukset linkkeihin ja nappeihin
  • Lomakkeiden täyttö

Käytännössä Google kykenee tarkkailemaan siis melkein kaikkea kanssakäymistä käyttäjän ja sivuston välillä, joka aiheuttaa sivustolla jonkin toiminnon. Hyödynnät sekä itseäsi että Googlea käyttämällä Googlen analytiikkatyökaluja käyttäjien, eli potentiaalisten asiakkaidesi,

Tiedon yhdistely

Kun Google on kerännyt kaiken tämän datan, sivun URLin, metadatan, sisällön ja ankkuritekstit, sekä liikenteen sivustolle ja sivustolla tapahtuvan käyttäjätoiminnan, se tallentaa nämä tiedot URL-kohtaisesti tiedostoryhmiksi. Huomaa siis tämä: Tiedot tallentuvat sivu-, ei domainkohtaisesti. Googlen algoritmit käyvät näitä tietoja läpi pisteyttäen jokaisen löydetyn sivun hakusanakohtaisesti. Tätä sivun pistettä kutsutaan Page Rankiksi.

Page Rank tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tietylle hakusanalle korkeimman Page Rankin sanut sivu näkyy hakutuloksissa ensimmäisenä, toiseksi tullut toisena jne.

Googlen harvoja valittuja työntekijöitä lukuunottamatta tuskin kukaan maailmassa tietää tarkalleen millaisilla painoarvoilla Page Rank syntyy. Asiaan on kuitenkin hyviä valistuneita arvauksia, joita on haarukoitu yksinkertaisesti testaamalla pienien sivuston muutoksien vaikutusta sijoitukseen Googlessa. Tällä hetkellä algoritmiin vaikuttaa n. 200 tekijää, joista selvästi suurimpia ovat sivuston nopeus, sivun domain ja URL, metadata, ankkuritekstit sivustolla, ulkopuolelta tulevat linkitykset ja niiden ankkurit, sekä sivun sisältö. Mutta peliin vaikuttaa myös mm. rich snippetit, kuvien nimi, koko ja vaihtoehtoiset tekstit, ihmisten kiinnostus sivustoa kohtaan, brändin näkyvyys muilla sivuilla, käytettävyys eri laitteilla ja paljon muuta. Hakukoneoptimointi ei ole helppo ja yksinkertainen peli.

Koska jokainen Page Rank on hakusanakohtainen, on yhdellä sivulla mahdollisuus pisteytyä monelle hakusanalle. On kuitenkin huomattava, ettei yhtä sivua voi optimoida rajattomalle määrälle hakusanoja. Toisaalta ei ole järkevää tyytyä vain yhden hakusanan optimointiin.

Vaikka sivujen pistepelit eivät ole suoranaisesti toisiinsa sidoksissa, on olemassa tapoja, joilla yhden avainsanan optimointi edesauttaa muiden sanojen sijoittumista. Etenkin saman kantasanan omaavat, usean sanan sisältävät hakuasanat, eli long-tail keywordit, ovat hyvä esimerkki tällaisesta. Kun verkkosivua optimoidaan vaikka sanoille “kylpyhuoneremontin tekeminen vanhaan taloon” ja “uuden kylpyhuoneen sisustaminen”, alkaa se automaattisesti nousta myös hakusanalla “kylpyhuone”.

Google siis koettaa ymmärtä sivuston arvoa ihmisille, ja tämä tapahtuu URL- ja hakusanakohtaisesti. Mikäli sivusto vaikuttaa Googlen mielestä potentiaaliselta ehdokkaalta näytettäväksi hakutuloksissa, sivusto indeksoituu. Tällöin Google käy säännöllisesti tutkimassa sivuston sisältöä ja tekemässä laskelmiaan muita sivuja vasten, pisteyttäen ja mahdollisesti jossain vaiheessa näyttäen sivun hakutuloksissa joillakin hakusanoilla.

Google ei kuitenkaan kykene indeksoimaan sivustoa, joka ei ole sen tietoisuudessa. Vaikka sinulla olisi maailman paras nettisivu täynnä huikean mielenkiintoista ja relevanttia sisältöä, se ei näkyisi SERPissä jos Google ei ole saanut tietoonsa sivuston olemassaoloa.

Ainoa tapa tulla indeksoituneeksi on siis tavalla tai toisella päästä Googlen näköpiiriin. Google voi löytää sivun monella tapaa, esimerkiksi jollain toisella sivustolla olevaa linkkiä seuraamalla, asentamalla omalle sivustolle Googlen analytiikkaa tai pyöräyttämällä Googlen mainoskampanjan käyntiin.

Mitä tapahtuu, kun Google ei pidä näkemästään?

Googlella on standardit, joiden mukaan se arvottaa sivustoja. Näistä standardeista seuraa luonnollisesti, että netissä on myös sivustoja, jotka eivät läpäise Google käsitystä hyvästä ja arvokkaasta. Etenkin hämäräperäiset ja spammaavat sivustot joutuvat Googlen silmätikuksi. Mitä sitten tällaisille sivuille tapahtuu?

Sivusto saa joko Rank-filtterin, jolloin sivuston nousu SERPissä estetään tietyn pisteen yli, tai koko sivusto de-indeksoidaan, eli poistetaan täysin hakukonetuloksista. Molemmissa tapauksissa Google siis rajoittaa vahvasti sivuston näkymistä hakukoneen hauissa.

Jotta sivusto saisi filtterin päälle, on sen tehtävä jotain selkeästi normaalista poikkeavaa ja epäsovinnaista, kuten avainsanojen yletöntä kylvämistä sivuilla, jatkuva linkittäminen muutamalle sivustolle, mahdollisesti jopa samalla ankkuritekstillä, tai hurja määrä ulospäin johtavia linkkejä ilman, että sivustolla on lainkaan liikennettä. Huomion herättävää on myös, jos sivusto saa backlinkkinsä epäilyttäviltä, spämmääviltä sivustoilta.

Jotta Google de-indeksoisi sivuston, täytyy sisällössä ja rakenteessa olla jotain todella väärin. Käytännössä tällainen vaatii Googlen asettamien käyttöehtojen rikkomista. Tässä on tärkeää huomata, että vaikkei sivustolla tapahtuisi mitään varsinaisesti laitonta, on Googlella omat “lait” joita täytyy noudattaa riittävän hyvin, mikäli haluaa näkyä hakukonetuloksissa. Jos Google lukee sivuston huijaukseksi tavalla tai toisella, Googlella on täysi oikeus olla näyttämättä sivustoa missään tarjoamissaan palveluissa.

Tähän vielä mainittakoon, että mikäli tiedät sivustoja jotka Google on de-indeksoinut, pysy poissa näiltä sivuilta. Älä hanki niistä linkkejä omille sivuillesi äläkä linkitä omia sivujasi tai mitään käyttäjätilejäsi tällaiseen sivustoon. On parempi, kun omaa nettijalanjälkeä ei sotke sivustoihin, joista Google ei tunnu pitävän.

Ole Googlelle ystävä

Hakukoneoptimoijan paras ystävä on Google, mutta toisinaan sitä on hankala muistaa. Koska optimointi on jatkuvaa kilpajuoksua ja taistelua muita optimoijia vastaan, se herättää helposti kilpailuviettiä. Siinä rytäkässä on helppo lähteä sotimaan ja naruttamaan myös Googlea.

Jos kuitenkin onnistuu pitämään Googlen ystävänäi, tulee menestymään kilpailijoita paremmin. Auttamalla Googlea ymmärtämään maailmaa asiat tekee automaattisesti pykälien mukaan, jolloin sivusto ei tule kärsimään filttereistä tai rangaistuksista. Jos lähtökohtana on Googlen ymmärtäminen ja auttaminen, ei myöskään tarvitse mietti mitä asioita tehdä ja mitä ei, sillä Google viestii rivien välistä yllättävän paljon omista toimistaan, ja asioista mistä se pitää ja mistä ei. Google todennäköisesti myös osaa yhdistää optimoijat sivustoihin yllättävän hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet henkilönä Googlelle hyödyllinen, se on heillä jo algoritmeissa tiedossa.

Googlesta ei ehkä saa niin hyvää ystävää, että sen kanssa voi juoda olutta auringonlaskussa, mutta auttamalla toinen toistaan molemmilla on mahdollisuus tienata ja kasvaa.